Hue-lamppujen nimimuutokset vs. Smartthings, Actiontiles ja webCoRE

Nimeämisen haasteet

Vaikkakin Smartthings on kaiken kaikkiaan hieno järjestelmä, on siinäkin pieniä asioita, joissa olisi vielä kehittämisen varaa. Yksi ehdottomasti ärsyttävimmistä asioista on Smartthings hubin ja Hue-sillan välisen integraation osittaiset puutteet. Ongelmaan törmää käytännön tasolla siinä vaiheessa, kun tekee nimeämismuutoksia jo olemassa oleviin Hue-lamppuihin.

Hue toimittaa Smartthingsille ajan tasaista tietoa lampuista, joita siltaan on paritettu. Jos paritat lampun Hue-siltaan, se ilmestyy Smartthingsin ”Things”-listaan käytännössä saman tien. Jos kuitenkin muutat lampun nimen Hue:ssa joksikin toiseksi, niin nimitieto ei periydy Smartthingsiin kuten olettaa voisi. Tämä aiheuttaa joskus pientä päänvaivaa, koska älykodin laitteiden nimiä voi joutua uusien asennuksien myötä muuttamaan. Älykodin laitteiden nimet eivät siis kovinkaan usein ole staattisia, vaikka siihen kuinka pyrittäisiinkin.

Seuraavaksi esimerkki toimenpiteistä, mitä Huen ja Smartthingsin välillä on nimenmuutos-tilanteissa tehtävä.

Lampun nimeäminen

Aloitetaan nimeäminen avaamalla Hue-applikaatio ja kirjoittamalla haluttu nimi lampun nimikenttään.

Esimerkissä lamppu nimettiin ”Bulb Out One UUSI NIMI”

Tässä välissä ajoin pakotetusti Hue-sillan tietojen päivittämisen Smartthingsiin webCoREa apuna käyttäen. Tätä vaihetta ei ole tarvetta tehdä, mutta demotyyppisesti halusin varmistaa, että Smartthingsillä on varmasti viimeisimmät Huen statukseen liittyvät tiedot toimitettuina.

Webcore-scripti tietojen päivittämiseksi

Seuraavaksi tarkastetaan Smartthingsistä onko nimi päivittynyt ”Things”-listaan ja kuten todeta saattaa, lampun nimeäminen Huessa ei vaikuttanut lampun nimeen Smartthingsissä.

Lampulla edelleenkin vanha nimi, vaikka nimi vaihdettiin Hue-sillassa

Koska nimitieto ei automaattisesti periytynyt Huesta Smartthingsiin, pitää lamppu nimetä Smartthingsissa käsin. Siirry lampun asetuksiin ja nimeä lamppu tismalleen samalla tavalla kuin Hue-applikaatiossakin. Paina lopuksi ”Save”.

Lampun uudelleen nimeäminen Smartthingissä

Varmista vielä nimeämisen päätteeksi, että ”Things”-listalla lampun nimi on oikein.

Lampulla on nyt uusi nimi Smartthingissä

Nimeäminen on puhtaasti manuaalista puuhaa. Onkin suositeltavaa tehdä nimimuutokset Smartthingsiin heti Hue-nimimuutosten jälkeen, ettei jälkikäteen tarvitse pohtia mikä ST-lamppu vastaa mitäkin Huen lamppua. Smartthingsin puutteesta kärsii lisäksi myös kaikki sen käyttöjärjestelmää hyödyntävät lisäapplikaatiot, kuten esim. webCoRE ja Actiontiles.

WebCoREn kuntoon saattaminen

WebCoREn osalta lamppujen nimimuutokset vaativat laitekannan päivittämisen, tai oikeastaan sen virkistämisen. Siirry Smartthings-applikaatiossa alareunan ”Automations” kohtaan, valitse ylhäältä ”SmartApps” ja valitse listasta ”webCoRE”.

Valitse ”webCoRE”

Valitse seuraavaksi ”Settings”

Valitse ”Settings”

Valitse seuraavaksi ”Available devices”, ja tämän jälkeen vielä uudelleen ”Available devices” päästäksesi webCoREn laitelistaan käsiksi

Valitse ”Available devices”

Laitelistan päänäkymän avaaminen riittää webCoRElle siihen, että Smartthingsissä olevat laitenimet päivittyvät webCoREn puolelle oikein. Ei siis ole tarvetta painaa ”Save” tai tehdä muita muutoksia. Pakita nuolesta taaksepäin, tai vaihtoehtoisesti sulje koko Smartthings-applikaatio.

Actiontilesin kuntoon saattaminen

Actiontilesissa on webCoREn tavoin virkistettävä laitelistaa silloin, kun jotakin nimetään uudelleen. Siirry selaimella Actiontilesin sivuille ja valitse ”My Locations”.

Actiontilesin asetusvalikko, valitse ”My Locations”

Actiontilesin valikossa on vaihtoehto, joka kuvauksensa mukaisesti pakottaa ”Things”-listan laitteiden ja laitteiden tietojen päivittämisen. Valitse ”Synchronize”.

Käytä ylempää vain uusien laitteiden lisäämiseen, alempi kelpaa uudelleennimettyjen laitteiden päivittämiseen.

Lopuksi kun synkronointi on valmis, tulee siitä Actiontiles-ikkunan yläreunaan ilmoitus. Nyt myös Actiontiles on ajan tasalla laitelistansa osalta.

Synkronointi valmis!

Lopuksi

Hieman tuskallinen tämä Huen ja Smartthingsin välinen kuvio kieltämättä on. Ongelmaa ei toki olisi, jos Hue-lamppujen nimiä ei ikinä tarvitsisi muuttaa. Nimet kuitenkin ajoittain vaihtuvat mm. siitä syystä, että valkoisia lamppuja päivitetään värillisiin lamppuihin. Valkoiset lamput menevät usein sitten muihin käyttötarkoituksiin ja nimeäminen täytyy tehdä uuden kohteen mukaisesti. Kaikista yksinkertaisin ratkaisu olisi tietenkin se, että Smartthings hoitaisi tuon todennäköisesti minimaalisen konfigurointitehtävän Smartthings-palvelussa kuntoon ja tietojen välitys Smartthingsin ja Huen välillä olisi ongelmatonta. Olen ollut asiasta jo muutaman kerran yhteydessä Smartthingsin tukeen, josta ovat minulle kertoneet, että asia on tiedossa ja kehityslistalla. Ensimmäisestä yhteydenotostani on tosin aikaa jo 12kk, joten oletettavasti tämä ei tule jatkossakaan korjaantumaan. Tuen viimeisin toimintaohje oli, että jokainen Hue-lamppu tulee nimetä Smartthingissa käsin, kunnes toisin ohjeistetaan. Näillä siis mennään.

Scroll to Top