Smartthings-automaatioratkaisu

Aloituspotku

Smartthings on Samsungin automaatioratkaisu, jonka tarkoituksena on yhdistää ja automatisoida järjestelmän kanssa yhteensopivia laitteita ja hallita niitä päätelaitteiden avulla. Smartthings perustettiin vuonna 2012 ja sille kerättiin kickstart-kampanjalla rahoitusta jopa 1,2 miljoonaa dollaria. Vuonna 2013 Smartthingsiä ryhdyttiin myymään kuluttajille ja uuden lisärahoituksen turvin tuote oli niin hyvä, että lopulta Samsung osti Smartthingsin vuonna 2014. Ensimmäinen hub (gen1) on vuodelta 2013, toinen hub (gen2) julkaistiin 2015 ja uusin (gen3) hub ilmestyi kuluttajien saataville 2018 vuoden loppupuolella.

Smartthingsin tekniikka ja ominaisuudet

Smartthings tarjoaa kotiautomaatioon hubin, joka kykenee keskustelemaan Z-wave ja Zigbee -laitteiden kanssa. Vaikka kyseessä on erilaiset ja eri taajuusalueella toimivat verkot, ne kootaan yhteiseen laitekantaan Smartthings-hubiin, josta laitteet myös näkyvät verkkotekniikasta riippumatta käyttäjälle vain yhdessä hallittavassa laitelistassa. Hubiin liitettävä laite on joko aidosti yhteensopiva ja testattu nk. ”works with Smartthings” -laite, tai vaihtoehtoisesti käyttäjistä koostuvan kehittäjäyhteisön tuottama ”Device handleriin” perustuva laite.

Käytännössä jos on tarvetta esim. open/close -sensorille eikä rahasta ole pulaa, kannattaa aluksi tsekata Smartthingsin virallinen ”works with Smartthings” -lista. Tämän jälkeen kun sopiva sensori ominaisuuksineen löytyy, siirrytään perinteisesti Googleen etsimään sensorin hintoja ja kauppapaikkoja. Tässä kohtaa tapahtuu usein kuitenkin niin, että kyseisessä listalla olevien sensoreiden ja laitteiden hinnat todetaan suhteellisen korkeiksi. Jäljelle jää kuitenkin toinen etenemistapa. Google auki ja etsimään kohtuuhintaisia omaan käyttötarpeeseen ominaisuuksiltaan soveltuvia sensoreita tai laitteita. Kun hinta miellyttää, kirjoitetaan Googleen kyseisen sensorin tai laitteen nimi ja perään hakusana ”Smartthings”. Ensimmäisen hakutulos-sivun joukossa on yleensä linkki joka johdattaa Smartthings communityn -sivuille, mikäli yhteisö on jo laitteelle ”Device handlerin” ehtinyt tekemään. Suurin ero virallisesti tuettujen laitteiden ja yhteisön luomien handlereiden välillä on se, että Smartthings tukee vain virallisia laitteita. Toisaalta, mikäli yhteisön luomassa laitteessa todetaan jokin ongelma, on yhteisön tuki joskus huomattavasti ripeämpää ja tehokkaampaa kuin Smartthingsin tarjoama tuki.

Laitteiden ja sensorien hinnan lisäksi käyttäjälle saattaa vaakakupissa painaa yhtä lailla myös laitteiden ominaisuudet. Laitteen teknisistä tiedoista toki selviää, että millaisesta laitteesta on kyse ja mihin toiminta perustuu, mutta erityisen tärkeää on ymmärtää nk. local- ja cloud-prosessoinnin erot. Osa laitteista kykenee toimimaan internet-katkon aikana itsenäisesti. Tätä kutsutaan Smartthingisissä ”local processing” -termillä. Cloud processing -termillä tarkoitetaan taas sitä, että toimiakseen ja kyetäkseen välittämään viestejä on laitteen päästävä St-hubin kautta Internetiin. Mikäli käyttäjä kokee, että katkon aikana on esim. liiketunnistimeen perustuvan valaistuksen toimittava, on sensoreiksi suositeltavaa tällöin hankkia ”local processing” -tyyppisiä laitteita. Päätökseen vaikuttaa usein sellaiset asiat kuten hankintahinta tai virtakatkojen, sekä internet-katkojen määrä kohteessa. Virtakatkoissa sanomattakin lienee selvää, että käytännössä yksikään hälytys tai automaatio ei voi toimia (ilman varavirtalähdettä).

Aiemmin mainitsemani ”battery backup” löytyy gen2-hubista. Tämä mahdollistaa hubin hetkellisen siirtämisen asunnon toiselta puolelta toiselle puolelle, jotta kauempana olevat laitteet saadaan tarvittaessa paritettua hubin kanssa. Lisäksi laitteessa olevat patterit mahdollistavat virtakatkon aikana cloud processing -laitteiden toimimisen, kunhan vain internet-yhteyskin on osattu jollakin menetelmällä virtakatkoilta varmistaa. Oheisessa taulukossa on nähtävillä ST-hubien tekniset ominaisuudet.

[wpdatatable id=5]

Smartthingsin käyttöliittymät

Smartthingsiä käytetään joko tietokoneen selaimella tai mobiililaitteeseen asennettavalla Smartthings-applikaatiolla (SmartThings Classic – tai uudempi SmartThings -applikaatio [2019]). Selaimen näkymällä pääsee näkemään mm. reaaliaikaista lokia ST-ympäristöstä ja asentamaan uusia device handlereita. Kuitenkin osa Smartthingsiin liittyvistä tehtävistä on tarve tehdä Smartthings-applikaatiota käyttäen. Ilman toista ei siis pärjää, mutta en ole kokenut, että tämä olisi varsinainen ongelma. Applikaation käyttöä tukee myös se, että kaikki sensorien halutut hälytykset tulevat push-viesteinä heti laitteelle. Jos kotona sattuu vaikkapa vesivahinko ja sensori tämän havaitsee, lähtee tästä heti tietoa kaikille hubiin liitetyille mobiilikäyttäjille.

Autotallin palohälytin -> kaikki ok

Millä minä aloitin?

Smartthings-hubin hankin alkuvuodesta 2018 sillä tarkoituksella, että rakentaisin yhden ”pääjärjestelmän” ympärille varashälytin- ja valvontajärjestelmän, sekä sitä hyväksikäyttävää automatiikkaa. Vaihtoehtoja kodin automaatiojärjestelmille oli ja on useita, mutta Smartthingsiin päädyin lopulta laajan käyttäjäyhteisön ja muutenkin hyvien käyttökokemusraporttien perusteella.

Oma Smartthings-hubini on gen2:sta. Merkittävin ominaisuus gen3:ssa verrattuna aiempaan versioon on wifi-sovitin. Uuden hubin saa liitettyä kodin langattomaan wifi-verkkoon, jolloin asennussijainnin etsintä todennäköisesti helpottuu. Negatiivisena puolena voinee mainita sen, että gen2:sta tuttu paristo-backup on kustannussyistä karsittu uudesta mallista pois.

Käyttötarpeet ja tilanteet

Smartthings-automaatioratkaisua käytän seuraavissa asioissa:

 • Ovi- ja ikkunasensorien auki/kiinni -valvontaan
 • Vesihanojen auki/kiinni -valvontaan
 • Vesipisteiden vesivuotohälytyksiin
 • Palohälytin-valvontaan
 • Huoneiden lämpötilan seurantaan
 • Auton lämmitystolpan päälle/pois kytkentään
 • Murtohälytysjärjestelmänä
 • Läsnäolotietojen jakamiseen (lasten away/home | koti/koulu)
 • Valojen automatiikkaan (spesiaalisäännöt Huen lisäksi)
 • Liiketunnistinkäytössä (esim. jos liikettä, niin sytytä valo, tai käynnistä Magicmirror)
 • Valvontakamerajärjestelmän aktivointiin/passivointiin läsnäolotietojen perusteella

Kuten näkyy, käyttöskenaarioita on lukuisia ja nälkä kasvaa syödessä. Alun perin viattomana alkanut pienimuotoinen toiminta laajeni melko nopeasti kattamaan useita eri käyttötarpeita, mitä nyt milloinkin mieleen juolahti. Toki paljon on tullut turhaakin testattua, mutta kokeilemalla kyllä helposti huomaa mihin kaikkeen ST soveltuu ja mitä toimintoja on luonnollista osana arjen toimintaa käyttää.

Tsekkaa: https://www.smartthings.com/

Scroll to Top